Skontaktuj się

Administratorem danych podanych w niniejszym formularzu jest Dainet ul Żeromskiego 7 78-600 Wałcz. Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu danych, prawo do ich poprawiania, jak też zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych podanych w formularzu w wyżej wskazanych celach. Podając danewyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dainet ul.Żeromskiego 7 78-60 Wałcz. Przyjmujesz równocześnie do wiadomości, że dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w innych celach. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zgłoszenia. Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu, w tym poprzez użycie automatycznych systemów wywołujących, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celach realizacji zgłoszenia, w tym również na otrzymywanie od Dostawcy Usług informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.).

Telefon

504 157 101

E-MAIL

admin@dainet.pl

Lokalizacja

Żeromskiego 7, Wałcz

E-BOK

ZALOGUJ SIĘ